5000 Sk/1994 - Svätopluk - 1100. výročie úmrtia veľkomoravského panovníka

 

Autor: akademický sochár Vojtech Pohanka
Materiál: Au 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť: 7 g
Priemer: 24 mm
Hrana: jemne vrúbkovaná
Výrobca: Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
Náklad: 5 000 ks vo vyhotovení proof

Môžeme doručiť do:
16.4.2024
Možnosti doručenia
Skladom
Kód: 1438
€1 520 / ks
Kategória: Zlaté mince SK / Slovensko
Hmotnosť: 0.05 kg
Všetky proof mince sú v ETUI aj s certifikátom
Všetky proof mince sú v ETUI aj s certifikátom
Garantujeme pravosť a kvalitu proof mincí - pôvod NBS a mincovňa Kremnica.
Expresné odoslanie
Expresné doručenie
na akúkoľvek adresu SR, CZ, AT a HU
Garancia spätného výkupu mincí
Garancia spätného výkupu mincí
za 5% poplatok z pôvodnej kúpnej ceny
100% záruka pre reklamácie
100% záruka pre reklamácie
Garantujeme pravosť a kvalitu proof mincí dodaných našimi partnermi NBS a mincovne Kremnica.

Pri príležitosti 1 100. výročia úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 342/1994 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 21.12.1994.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Vojtech Pohanka.

Na líci päťtisíckorunáka v strede hornej polovice mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pri spodnej časti štátneho znaku v rozdelenom riadku je vľavo umiestnený dekoratívny prvok a vpravo skratka názvu slovenskej peňažnej jednotky „Sk“. Pod štátnym znakom je označenie hodnoty päťtisíckorunáka „5000“. Letopočet razby „1994“ je umiestnený pod označením hodnoty päťtisíckorunáka. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri dolnom okraji mince.

Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený fragment fiktívneho portrétu panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka z ľavého profilu. V pozadí vľavo od portrétu je na štrukturálne stvárnenom hradnom brale vyobrazená súčasná podoba renesančnej polygonálnej veže s cimburím symbolizujúcej hrad Devín. Pri hornom okraji mince v opise zľava doprava je meno „SVÄTOPLUK“. Pri spodnom okraji mince v opise zľava doprava sú umiestnené letopočty „† 894“ a „1994“ pripomínajúce 1 100. výročie úmrtia panovníka Veľkomoravskej ríše Svätopluka, medzi ktorými je značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálky mena a priezviska autora návrhu päťtisíckorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené pri pravom okraji mince v spodnej časti hradného brala.

Hrana pamätnej zlatej mince je jemne vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 5 tisíc mincí vo vyhotovení proof.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.