Výkup mincí

Máte zaujímavý zberateľský kúsok na predaj?
Ponúknite nám ho.

Dokážeme ponúknuť výkup mincí za skutočné numizmatické ceny. Zbierkové mince vykupujeme za najlepšieme ceny. Ak má však Vaša stará minca numizmatickú hodnotu radi ju od Vás kúpime za poctivú cenu tak aby ste boli s jej predajom skutočne spokojní.

Sme numizmatici nie záložňa. Nevykupujeme žiadne zlaté šperky, zlomkové zlato, zlato v surovom stave, úlomky mincí a pod.

Vykupujeme zberateľské mince, pričom cenu stanovujeme s ohľadom na stav Vami ponúkaného tovaru. Dôležitý je náklad mincí, teda to, ako je na danom trhu dostupná a aký je dopyt po danom titulu. Ocenenie korešponduje aj s obvyklou cenou dosiahnutou pri predaji tejto mince na numizmatických aukciách.

Výkup zberateľských produktov

  1. Ponúknite nám tovar na výkup osobne na predajni (Bratislava), telefonicky (+421 948 000 608) alebo e-mailom (retro@mince.shop).
  2. V ponuke uveďte presný typ, kov, počet, kvalitu a ročník predávaného titulu a priložte fotografiu mince.
  3. Na základe ponuky Vám navrhneme cenu a platobné podmienky. Platba je väčšinou realizovaná bezhotovostným prevodom.
  4. Pri odovzdaní tovar skontrolujeme za Vašej prítomnosti pravosť a kvalitu a pokiaľ nebudú zistené poškodenia, spíšeme s Vami výkupnú zmluvu, tovar prevezmeme a uhradíme zmluvnú čiastku.
  5. Ponuka, ktorú zákazník obdrží má platnosť 3 pracovné dni.

 

Vykupujeme mince platné na našom území. Najprv nás kontaktujte telefonicky, alebo mailom. Na základe zoznamu prípadne fotografií mincí si dohodneme stretnutie. Mince vykupujeme po kusoch, ale aj celé zbierky. Diskrétne a seriózne jednanie je samozrejmosťou.

Po vzájomnej dohode platba ihneď.

- zlaté strieborné a viacmetalové pamätné mince SR od roku 1993 v prevedení v prevedení bežnom aj proof.
- zlaté a strieborné mince z obdobia Rakúsko-Uhorska razené v Kremnici
- zlaté a strieborné mince František Jozef I.

Tovar, ktorý chcete predať potrebujeme najprv vidieť.

Najjednoduchší spôsob je položky odfotiť a fotografie, prípadne zoznam odoslať na našu e-mailovú adresu: retro@mince.shop, aj s vašou predstavou o cene položky. Po obdržaní Vášho tovaru prevedieme jeho kontrolu, ktorá pozostáva z kontroly rýdzosti a stavu tovaru. Tovar musí byť v nepoškodenom stave, spĺňať všetky predpísané parametre a musí byť schopný ďalšieho predaja. V opačnom prípade si vyhradzujeme právo takýto tovar nevykúpiť. Zaslaním tovaru ku kontrole nevzniká nárok na prevedenie odkupu.

Prosíme, aby ste nám v žiadnom prípade nezasielali tovar bez našej výzvy.

Pokiaľ tovar prejde kontrolou úspešne, pristúpime k výkupu. Výkupné ceny sa môžu meniť podľa aktuálneho dopytu na numizmatickom trhu. Preto je možné, že cena bude v okamihu výkupu iná, než cena v čase, keď ste sa k predaju ešte len rozhodovali. Fixácia ceny prebieha podľa nami potvrdenej cenovej ponuky za výkup Vami ponúkaných mincí.

Popis tovaru aj potvrdená cena je súčasťou jednoduchej kúpnej zmluvy, ktorú Vám následne zašleme e-mailom. Pokiaľ s ňou budete súhlasiť, prosíme, aby ste ju vyplnili a zaslali podpísanú v dvoch vyhotoveniach na adresu našej spoločnosti. Jedno nami podpísané vyhotovenie Vám zašleme obratom naspäť.

V prípade záujmu o vaše položky Vás budeme kontaktovať.

Tešíme sa na Vaše zaujímavé zberateľské úlovky!

 

 


 

Garancia spätného výkupu

U nami ponúkaných produktov poskytujeme garanciu, že od nášho zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil, tento tovar vždy vykúpime za pôvodnú predajnú sumu, ktorú zákazník u nás zaplatil mínus poplatok 5% z pôvodnej predajnej ceny. Poznámka: Na poškodené produkty sa garancia nevzťahuje! Pri produktoch, ktoré boli zakúpené u nás, prosíme predložiť doklad o kúpe.

 

 

 

 

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.