2€ grécka obehová minca s písmenom S vo hviezde

Minca nie je ničím výnimočná až na skutočnosť, spôsobenú tým, že Grécko vstúpilo do eurozóny až 1. januára 2001 a grécka mincovňa nemala k tomuto dátumu dostatočnú kapacitu na razenie potrebného počtu mincí a dodatočné mince dala raziť Fínskou mincovňou. Mince tejto série sú označené písmenom S na spodnej hviezde na lícnej strane Fínskou mincovňou.

greek-2euro-s-letter

 

Obehové 2€ mince razené v počte miliónov kusov nemajú žiadnu výnimočnú zberateľskú hodnotu, a preto je potrebné si dávať pozor na rôzne ponuky na internete.

Zberateľské 2€ pamätné mince sú razené vo verzii PROOF v limitovanom počte 15tis. kusov balené v ETUi.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.