2€ mince nevykupujeme!

Ako rozlíšiť hodnotnú (pamätnú) mincu od „suveníru“?

Cenný darček alebo len obyčajný suvenír?

Keď kupujete pamätnú mincu, dbajte na to, aby mala povinné vlastnosti, vďaka ktorým minca rastie na hodnote. Na pamätnej minci teda musí byť nápis vydávajúcej krajiny, nominálna hodnota vyjadrená v príslušnej mene, značka mincovne a rok razby.

Ďalším spoľahlivým zdrojom môže byť vyhláška Národnej banky príslušnej krajiny o vydaní pamätnej mince, ktorá sa nachádza vo vestníku, kde sa eviduje maximálny počet kópií, ktoré je možné vyraziť a poskytuje úplný obraz o špecifikáciách mince (hmotnosť, priemer, obsah drahého kovu, jemnosť, dizajn).

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.