Obehové euromince nevykupujeme!

Čo sú to razidlá mincí a ako funguje razenie mincí?

Razidlá mincí sú nástroje používané na výrobu mincí, ktoré sa používajú ako platidlo alebo ako zberateľské predmety. Tieto nástroje pozostávajú z matrice a protimatice, ktoré sa používajú na vytvorenie detailného obrazu na povrchu mince.

Proces razenia mincí sa zvyčajne začína výrobou označeného kovu, ktorý sa vytvorí buď vytlačením mincového reliéfu do plochého kovového predmetu, alebo do kovového tyčového materiálu, ktorý sa potom lisuje do plochého plechu. Tento vzor sa potom umiestni na stroj na razenie mincí, kde sa medzi dvoma razidlami - matricou a protimaticou - vyrazí obraz mince.

Matrica obsahuje zdvihnuté prvky obrazu, ktoré sa po upevnení v stroji na razenie mincí vlisujú a tvarujú do povrchu mince. Protimatice sú rovnaké ako matrice, ale obsahujú výrezy, ktoré umožňujú vytvorenie reliéfov a okrajov mince. Keď sa kov mince umiestni medzi matricu a protimaticu, stroj na razenie mincí vyvíja obrovský tlak, aby vytlačil matricu do povrchu mince. Tento proces zanecháva vlisovaný tvar v kove minci, ktorý vytvára detailný obraz mince.

Po razení sú mince prebrúsené a očistené, aby boli pripravené na použitie ako obehové mince alebo ako zberateľské pamätné mince. Každá minca vyrobená v rámci procesu razenia mincí je jedinečná, pretože vytlačenie matrice do kovu vytvára detailné a jedinečné rysy na každej minci.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.