Obehové euromince nevykupujeme!

Garancia spätného výkupu

U nami ponúkaných produktov poskytujeme garanciu, že od nášho zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil, tento tovar vždy vykúpime za pôvodnú predajnú sumu, ktorú zákazník u nás zaplatil mínus poplatok 5% z pôvodnej predajnej ceny. Poznámka: Na poškodené produkty sa garancia nevzťahuje! Pri produktoch, ktoré boli zakúpené u nás, prosíme predložiť doklad o kúpe.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.