Garancia spätného výkupu

U nami ponúkaných produktov poskytujeme garanciu, že od nášho zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil, tento tovar vždy vykúpime za pôvodnú predajnú sumu, ktorú zákazník u nás zaplatil mínus poplatok 5% z pôvodnej predajnej ceny. Poznámka: Na poškodené produkty sa garancia nevzťahuje! Pri produktoch, ktoré boli zakúpené u nás, prosíme predložiť doklad o kúpe.