Koruna ako platidlo a jej história

Do roku 2009 sme na platenie používali slovenské koruny a haliere. Tradícia korunovej meny na našom území siaha do dávnejších čias. Vznikla za panovania cisára Františka Jozefa I. v roku 1892 v Rakúsko-Uhorsku, ktorého sme boli súčasťou.

koruna1892    korona1892

Z nápisov na peniazoch, symbolov, umeleckej úrovne či materiálu je možné veľa zaujímavého zistiť. Korunová mena pritom nebola len o systéme peňazí. Výtvarné spracovanie viacerých mincí či bankoviek je možné označiť za umelecké a hodnotné.

Tvorcami platidiel v našej minulosti boli Alfons Mucha, Max Švabinský, Otakar Španiel, Mária Medvecká, Albín Brunovský a ďalší...