2€ mince nevykupujeme!

Numizmatickú cenu dávajú historickým minciam aj skutočné chyby v ich razbách

„Napríklad, keď je tam nejaké písmeno opačne alebo je na razbe tlačová chyba."

Najznámejšou z takýchto mincí je slovenská dvadsaťkorunáčka z obdobia slovenského štátu. Na normálnej razbe je pri svätom Cyrilovi a Metodovi rotunda s jednoramenným krížom, vo vzácnej verzii je na rotunde dvojramenný kríž.

Kým štandardná verzia dvadsaťkorunáčky dnes stojí približne 17 eur, verzia s dvojkrížom sa pohybuje v rozmedzí od 190 do 210 eur.

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.