Prečo investovať do numizmatiky?

Numizmatické zbierky sú dobrým uchovávateľom a prenášateľom hodnoty majetku cez generácie.

V pravom zberateľstve je prvoradá cieľavedomosť a systematickosť budovania zbierky. Trpezlivosť a čakanie na výnimočné kúsky, pokora a snaha neustále sa vzdelávať. Orientovať sa v trendoch na trhu je nevyhnutné.

Pri dobrej znalosti trhu sa dajú zhodnotiť peniaze investované do mincí aj v krátkodobom horizonte.

V dlhodobom horizonte majú potenciál vyššieho výnosu ako drahé kovy, dlhopisy či akcie.

Výnosnosť vzácnych mincí za posledných 20 rokov a nízka volatilita výnosov je impozantná. V porovnaní s výnosmi z investícií do nehnuteľností, akciového trhu FTSE a zlata je markantná. Vzácne mince zarobili svojim vlastníkom takmer 3-krát viac ako portfólio alternatívnych investícií. Nevlastníte iba drahý kov, ale umenie v drahom kove, kus histórie, autentický zberateľský predmet, ktorý prešiel mnohokrát veľmi zaujímavými zbierkami.

Krása a hodnota ukrytá v kove

Mince a medaile nás sprevádzajú od antiky cez stredovek až po novovek.

Prevedú nás začiatkom modernej civilizácie, jej expanziou, rastom aj pádom impérií. Ukážu nám mnoho socioekonomických paralel a súvislostí. Rozšíria nám obzory mimo mainstream a budú nás sprevádzať na ceste k samotnému kritickému uvažovaniu a syntéze svojho jedinečného svetonázoru. Každá minca má svoj príbeh. Umelecká hodnota, ikonografia, jedinečný rukopis robia mince vzácnymi. Drahý kov tvorí ich vnútornú hodnotu.

Umelecká hodnota, vzácnosť, vydarenosť, kvalita zachovanosti a rodokmeň sú dôležitými atribútmi ich ceny.

Rast hodnoty vzácnych mincí je stabilný. Málokto predáva. Vyjednávacia sila je na strane predávajúceho. A nepredáva sa lacnejšie, ako sa nakúpilo. To je svet vzácnych mincí.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.