Obehové euromince nevykupujeme!

Pripravovaná nová emisia zberateľskej euro mince v júni 2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 €
Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia

Termín emisie: 10. júna 2024

Náklad: 4 050 kusov v bežnom vyhotovení
9 150 kusov v proof vyhotovení


Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Roman Lugár

 

Cyprian-scald Cyprian-scaled

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.