Rozpis mincí do kazety - Slovenský štát 1939 - 1945 (aj s variantami)

Rozpis mincí do kazety - Slovenský štát 1939 - 1945 (aj s variantami)

Slovensktt1939-1945varianty