Obehové euromince nevykupujeme!

SLOVENSKÉ ZBERATEĽSKÉ A PAMÄTNÉ MINCE SLOVAK COLLECTOR AND COMMEMORATIVE COINS 2009 – 2017

SLOVENSKÉ ZBERATEĽSKÉ A PAMÄTNÉ MINCE
SLOVAK COLLECTOR AND COMMEMORATIVE COINS

2009 – 2017

Nové, doplnené vydanie publikácie Slovenské zberateľské a pamätné mince vydáva Národná banka Slovenska v roku, v ktorom si pripomína dvadsaťpäť rokov svojej existencie. Publikácia obsahuje ucelený prehľad všetkých zberateľských a pamätných mincí, vydaných po zavedení eurovej meny – od roku 2009
do konca roku 2017.

V publikácii sú vyobrazenia a informácie o 37 zberateľských minciach v eurovej mene, ktoré sú zákonným platidlom len na území Slovenskej republiky a boli vyrazené z drahých kovov – zo striebra a zlata. Predstavujeme aj desať pamätných dvojeurových mincí, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny a od bežných dvojeurových mincí sa odlišujú len motívom na národnej strane.

Podobne, ako pamätné mince vydané po vzniku Slovenskej republiky v korunovej mene, možno aj všetky zberateľské a pamätné mince v euromene z obsahového hľadiska zaradiť do niekoľkých tematických okruhov. Ich cieľom je zabezpečiť rôznorodosť a pestrosť námetov. Patria medzi ne významné udalosti
a osobnosti slovenských dejín, významné inštitúcie, rozvoj vedy a techniky, ochrana prírody a krajiny, lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, pamiatkové rezervácie, slovanskí panovníci a bratislavské korunovácie.

Na území dnešného Slovenska má mincovníctvo mnohoročnú tradíciu. Prvé mince razili už Kelti v druhom a prvom storočí pred Kristom. Z roku 1328 je známa prvá zmienka o razbe mincí v kremnickej mincovni, ktorá patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce mincovne v Európe. Tu boli vyrazené aj všetky zberateľské
a pamätné euromince predstavené v publikácii.

Zrod každej mince má svoju históriu. Je to proces, na ktorom sa podieľa mnoho odborníkov rôznych profesií. Prvým krokom je výber najvhodnejších námetov. Berú sa pri ňom do úvahy návrhy inštitúcií Slovenskej republiky z oblasti vedy, kultúry, školstva, ale i jednotlivcov. Získané námety posudzuje odborná komisia, ktorá je poradným orgánom Národnej banky Slovenska. Zastúpenie v nej majú rešpektovaní odborníci z viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied, múzeí, univerzít a Národnej banky Slovenska.


NBS vyhlasuje na výtvarné návrhy pamätných a zberateľských mincí verejné anonymné súťaže. Prijaté návrhy posudzuje komisia zložená z medailérov, odborníkov z oblasti heraldiky, zástupcov Mincovne Kremnica a Národnej banky Slovenska. Pri posudzovaní návrhov spolupracujú aj odborní poradcovia na príslušnú problematiku. Komisia hodnotí umeleckú a obsahovú úroveň súťažných návrhov a najlepší z nich odporučí na realizáciu. Konečný výber námetov a výtvarných návrhov, ktoré sú na zberateľských a pamätných minciach realizované, schvaľuje na základe odporúčaní oboch odborných komisií Banková rada NBS.

Výtvarné návrhy zberateľských a pamätných mincí predstavených v publikácii vytvorili osemnásti autori, ktorí pri ich realizácii úzko spolupracovali s mincovňou. Predovšetkým ich zásluhou, ale i zásluhou výtvarníkov z ateliéru mincovne, rytcov a ďalších odborníkov boli počas deviatich rokov trvania eurovej meny na Slovensku vydané mince, z ktorých viaceré vzbudili pozornosť doma i v zahraničí.

 

Stiahniť PDF dokument: nbs_zpm2009_2017

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.