Štátne znaky Česko-Slovenska

Počas svojej existencie malo Česko-Slovensko viacero štátnych znakov. Rozlišoval sa malý, stredný a veľký Štátny znak ČSR. Najčastejšie používaný malý znak vznikol ešte počas prvej svetovej vojny, po roku 1915. Na červenom pozadí sa nachádzal tradičný český lev bielej farby (s korunou na hlave), ktorý mal na hrudi tradičný slovenský znak. Tento štátny znak sa používal od vyhlásenia ČSR do začiatku platnosti ústavy ČSSR.

 

1918 – 1920

 

1920 – 1938

 

 

Druhá česko-slovenská republika (1938  1939)

Štátnym znakom bol len dovtedajší stredný znak.

Protektorát Čechy a Morava, Ríšska župa Sudety a Slovenská republika (1939  1945)

 

 

 

Tretia a štvrtá česko-slovenská republika (1945  1960)

Štátnym znakom bol malý znak predmníchovskej republiky.

Československá socialistická republika (1960  1990)

Štátny znak ČSSR sa začal používať v roku 1960 po „víťazstve a dobudovaní socializmu v našej republike“. Tradičné symboly boli nahradené socialistickými motívmi. Na červenom, žlto lemovanom pozadí nepravidelného päťuholníkového tvaru sa nachádzal biely lev bez koruny, namiesto ktorej sa nad ním nachádzala červená, žlto lemovaná socialistická hviezda. Zo štátneho znaku bol definitívne odstránený slovenský znak – namiesto neho sa na hrudi českého leva nachádzal symbol Slovenského národného povstania (na červenom pozadí modrý Kriváň, na ktorom horí oheň SNP).

 

Česká a Slovenská Federatívna Republika (1990  1992)

Štátny znak ČSFR bol vertikálne aj horizontálne rozdelený na štyri časti. V hornej ľavej a dolnej pravej časti sa nachádzal tradičný český lev, symbolizujúci Česko v rámci federácie. V hornej pravej a dolnej ľavej časti sa (po 30 rokoch) nachádzal tradičný slovenský znak. Pôvodne zmýšľané horizontálne rozdelenie na dve časti bolo odmietnuté, pretože takýto znak sa podobal na niekdajší znak Uhorska.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.