Zlatá minca Desaťkorunáčka Františka Jozefa I. Uhorská razba 1904

Zlatá desaťkoruna Františka Jozefa I. z roku 1904

Zlatá investičná minca Rakúsko-Uhorska vydaná v roku 1904 a vyrazená v rakúskej mincovni počas vlády Františka Jozefa I. Tieto zlaté desaťkorunáčky sa získavajú veľmi zriedkavo, a preto sú medzi zberateľmi a investormi veľmi vyhľadávané.

Ilustračné foto: Stav mince na obrázku nemusí zodpovedať skutočnému stavu mince, ktorú máme aktuálne na sklade. V prípade záujmu vám zašleme skutočnú fotografiu alebo si mincu môžete pozrieť osobne v našej predajni.

Možnosti doručenia
Položka bola vypredaná…
Vypredané
Kód: 2715
€269 / ks
Kategória: Zlaté mince Františka Jozefa I.
Hmotnosť: 0.05 kg
Položka bola vypredaná…
Všetky proof mince sú v ETUI aj s certifikátom
Všetky proof mince sú v ETUI aj s certifikátom
Garantujeme pravosť a kvalitu proof mincí - pôvod NBS a mincovňa Kremnica.
Expresné odoslanie
Expresné doručenie
na akúkoľvek adresu SR, CZ, AT a HU
Garancia spätného výkupu mincí
Garancia spätného výkupu mincí
za 5% poplatok z pôvodnej kúpnej ceny
100% záruka pre reklamácie
100% záruka pre reklamácie
Garantujeme pravosť a kvalitu proof mincí dodaných našimi partnermi NBS a mincovne Kremnica.

František Josef I.

František Jozef Karol (Franz Joseph Karl von Habsburg) sa narodil 18. augusta 1830 o 9:45 vo Viedni ako syn arcivojvodu Františka Karla (mladšieho syna cisára Františka I.) a jeho ženy Žofie, bavorskej princeznej. Mal 4 súrodencov: Maxmiliána, Karla Ľudovíta , Máriu Annu (zomrela v detstve) a Ľudovíta Viktora.

Cisárom sa stal vo svojich osemnástich rokoch, keď počas potláčania marcovej revolúcie v roku 1848 odstúpil jeho strýko Ferdinand I. a jeho otec sa vzdal trónu. Od počiatku videl svoju hlavnú úlohu v zamedzení ďalšej revolúcie. Oprel sa pri tom predovšetkým o armádu a cirkev. To, že na väčšine dobových fotografií je zobrazovaný v uniforme však vyplýva zo skutočnosti, že v jeho dobe neexistoval civilný odev, ktorý by bol hodný cisára.

V Rakúsko-Uhorsku sa v priebehu vojny prejavili všetky jeho problémy. Jedným z najväčších problémov bola národná nejednotnosť a zlá ekonomická situácia. Vojna Rakúsko-Uhorsko vyčerpávala viac ako iné krajiny a to sa bolo nútené orientovať stále viac na Nemecko, čo vzbudzovalo nevôľu u nenemeckých národov monarchie.

František Jozsef I. zomrel uprostred prvej svetovej vojny, 21. novembra 1916, vo Viedni. Jeho pompézny pohreb bol zatienený vojnovými udalosťami a následným pádom rakúsko-uhorskej monarchie, ktorú cisár spojoval.

Po jeho smrti nastúpil na trón Karol I., jeho politika však nedokázala nájsť cestu k novým národným snahám. V už zúfalej situácii sa pokúsil vyhlásiť 16. októbra 1918 federáciu, ešte v priebehu októbra sa začalo Rakúsko-Uhorsko rozpadať. 28. októbra 1918 bolo vyhlásené Československo. 1. novembra 1918 zbavil Karol I. uhorskú vládu prísahy vernosti.

Desaťkorunáčky Františka Jozefa I. vydané v rokoch 1892 - 1915: Uhorská razba

Nominál a ročník razby Náklad (ks) Nominál a ročník razby Náklad (ks) Nominál a ročník razby Náklad (ks)
10 Korona 1892 1 086 806 10 Korona 1900 227 572 10 Korona 1908 508 981
508 981
10 Korona 1893 ? 1px solid #000000;">10 Korona 1901 230,329 10 Korona 1909 573 816
573 816
10 Korona 1894 985 510 10 Korona 1902 242 732 10 Korona 1910 1 361 815
10 Korona 1895 ? 1px solid #000000;">10 Korona 1903 227,674 10 Korona 1911 1 828 383
10 Korona 1896 31 890 10 Korona 1904 1 530 735 10 Korona 1912 738 669
10 Korona 1897 258 891 10 Korona 1905 868,624 10 Korona 1913 137 443
137 443
10 Korona 1898 217 506 10 Korona 1906 747 606 10 Korona 1914 115 250
10 Korona 1899 230 574 10 Korona 1907 752 217 10 Korona 1915 53 795

 

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.