Obehové euromince nevykupujeme!

Emisný plán mincovne Kremnica 2024

Január

Vínne cesty na Slovensku - Stredoslovenská vínna cesta – Krupina

zlatá medaila

Séria pozostávajúca z 24 medailí, na ktorých postupne zobrazujeme motívy 24 slovenských obcí z trasy šiestich vínnych ciest Slovenska: Malokarpatská vínna cesta, Nitrianska vínna cesta, Juhoslovenská vínna cesta, Stredoslovenská vínna cesta, Tokajská vínna cesta a Východoslovenská vínna cesta.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 0,49 g

priemer: 11 mm

počet kusov: bez limitu VYDANÉ (foto)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Február

Z archívu Mincovne Kremnica - Svätováclavské dukáty od autora Františka Přítela

zlaté repliky zo série

 

Vyhotovenie:

1 Dukát

materiál: AU 986/1000

povrchová úprava: dukátový lesk

hmotnosť: 3,49 g

priemer: 19,75 mm

počet kusov: 250 kusov limitovaná a číslovaná emisia PRESUNUTÉ NA APRÍL

 

2 Dukát

materiál: AU 986/1000

povrchová úprava: dukátový lesk

hmotnosť: 6,98 g

priemer: 25 mm

počet kusov: 150 kusov limitovaná a číslovaná emisia PRESUNUTÉ NA APRÍL

 

5 Dukát

materiál: AU 986/1000

povrchová úprava: dukátový lesk

hmotnosť: 17,45 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 100 kusov limitovaná a číslovaná emisia PRESUNUTÉ NA APRÍL

 

Sada dukátov (1 Dukát, 2 Dukát, 5 Dukát, 10 Dukát)

materiál: AU 986/1000

povrchová úprava: dukátový lesk

hmotnosť: 62,80 g

počet kusov: 100 kusov limitovaná a číslovaná emisia PRESUNUTÉ NA APRÍL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marec

Technické pamiatky na Slovensku – Hvezdáreň Hurbanovo

strieborná medaila

Pokračovanie série strieborných medailí Technické pamiatky na Slovensku. V tejto sérií cestujeme po Slovensku a postupne vám predstavujeme 9 zachovaných technických pamiatok, ktoré sú jedinečné svojou históriou. V poradí deviatou, teda poslednou technickou pamiatkou z tejto emisie  je medaila s motívom Hvezdárne v Hurbanove.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 150 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Štúrovci – Ľudovít Štúr

pamätná medaila

Séria pamätných medailí venovaná skupine Štúrovcov, hlavnému prúdu slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia, nazvanej podľa jej hlavného predstaviteľa Ľudovíta Štúra. Najvýznamnejšími členmi tohto hnutia boli ešte Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Janko Kráľ, Ján Botto, Janko Matúška, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 7,7 g

priemer: 23 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000 (pokovenie ružové zlato)

povrchová úprava: proof (pink Au)

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: pozlátená proof like

priemer: 34 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jozef Kroner – 100. výročie narodenia

pamätná medaila

Herec Jozef Kroner bol výrazným prínosom pre národnú kinematografiu, divadlo, rozhlas aj televíziu a patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej kultúry. Narodil sa 20. marca 1924 v Staškove (okres Čadca). V roku 2024 si pripomíname jeho 100. výročie narodenia.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 7,7 g

priemer: 23 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: pozlátená proof like

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apríl

Bitky v dejinách sveta – Bitka pri Viedni (1683) – Habsburgovci vs. Osmanská ríša

strieborná minca

Séria strieborných mincí zobrazujúca najznámejšie boje svetových dejín. V chronologickej postupnosti vám ponúkame 15 mincí s motívom výjavov z bitiek a bojových stretov svetových dejín. Ako desiatu bitku vám predstavujeme bitku pri Viedni, ktorá bola jedna z kľúčových bitiek v tureckých vojnách medzi Habsburgovcami a Osmanskou ríšou. Bitku taktiež môžeme považovať za najvýznamnejšiu bitku 17. storočia, ktorá mala za príčinu ukončenie tureckej expanzie v strednej Európe a naopak zosilnenie vplyvu Habsburskej monarchie. Po šestnásť rokov trvajúcej Veľkej tureckej vojne Habsburská ríša postupne ovládla južné Uhorsko a Sedmohradsko, ktoré boli z veľkej časti zbavené tureckých síl.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer: 40 mm

počet kusov: 250 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vínne cesty – Stredoslovenská vínna cesta – Sebechleby

zlatá medaila

Séria pozostávajúca z 24 medailí, na ktorých postupne zobrazujeme motívy 24 slovenských obcí z trasy šiestich vínnych ciest Slovenska: Malokarpatská vínna cesta, Nitrianska vínna cesta, Juhoslovenská vínna cesta, Stredoslovenská vínna cesta, Tokajská vínna cesta a Východoslovenská vínna cesta.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 0,49 g

priemer: 11 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nezrealizované motívy slovenských zberateľských mincí – 10€ Jozef Kroner – 100. výročie narodenia

súbor strieborných medailí

Súbor obsahuje dve medaily s motívmi nezrealizovaných návrhov zo súťaže na rovnomennú zberateľskú mincu. Obe medaily budú umiestnené v drevenej kazete.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kremnické razby Františka Jozefa – 4-zlatník (4-Forint/10-Frank z roku 1874) *uhorská razba

zlatá medaila zo série

Tretia medaila zo série zlatých razieb Františka Jozefa.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 900/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 3,226 g

priemer: 19 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osobnosti slovenských miest – Kremnica – Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský

strieborná medaila

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 150 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máj

Velikáni slovenského maliarstva – Albín Brunovský

pamätná medaila

Séria pamätných medailí predstavujúca najznámejších slovenských maliarov všetkých dôb. Medaila bude vyrazená v atypickom priemere a veľkosti. Medaila z edície – Velikáni slovenského maliarstva s motívom predstaviteľa imaginatívneho realizmu, Albína Brunovského. Narodil sa v roku 1935 v Zohore. Okrem toho, že bol významný slovenský maliar, bol aj grafik, ilustrátor, autor výtvarných návrhov na bankovkách a poštových známok. Pôsobil tiež ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 330 g

priemer: 80 mm

počet kusov: 100 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: bronz patina

priemer: 80 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vstup Slovenska do Európskej únie – 20. výročie

pamätná medaila

1. mája 2024 oslávi Slovensko 20. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Práva 1. mája 2024 sa Slovenská republika, spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 7,7 g

priemer: 23 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: pozlátená proof like

priemer: 34 mm

počet kusov:  200 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jún

100. výročie razby Československého 5-haliernika z roku 1924

pamätná medaila

Medaila venovaná najzáhadnejšej československej minci, vzácnemu 5-halieru z roku 1924, ktorý bol zachytený v obehu počas prvej republiky.

 

Vyhotovenie:

materiál:  AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 31,1 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 100 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 140 g

priemer: 60 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000 (pokovené Ródiom)

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 140 g

priemer: 60 mm

počet kusov: 70 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: bronzpatina

priemer: 60 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Horské chaty na Slovensku – Nízke Tatry – Chata generála M. R. Štefánika

strieborná medaila

Predstavujeme novú sériu 16 medailí, na ktorých postupne zobrazíme horské chaty nachádzajúce sa v rôznych pohoriach Slovenska. Začíname v Nízkych Tatrách, konkrétne chatou generála M.R. Štefánika, tzv. Štefáničkou, ktorá je známa najmä výstupom na Ďumbier, či Chopok.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované, farbené

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: striebropatina/bronzpatina, farbené

priemer: 34 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Júl

Fauna a flóra na Slovensku

zlatá minca

Podnebie na Slovensku sa niekoľkokrát menilo, čo malo vplyv na druhotné zloženie fauny a flóry. Séria zlatých investičných mincí s názvom – Fauna a flóra na Slovensku zachytáva jedinečných zástupcov z ríše zvierat a rastlín na území Slovenska. Na averzoch mincí sú zobrazené motívy zo série fauna a flóra. Reverz mincí zobrazuje symbol vydávajúcej autority Niue, nominál mince 250 Dollars/10 Dollars a portrét.

 

Vyhotovenie:

250 Dollars (motív fauna)

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer: 34 mm

počet kusov: 150 kusov

 

10 Dollars (motív flóra)

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 3,11 g (1/10 Oz)

priemer: 18 mm

počet kusov: 150 kusov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Morové stĺpy – kamenní svedkovia víťazstva nad epidémiami – Morový stĺp Najsvätejšej Trojice v Trenčíne

tvarová pamätná medaila

Morové stĺpy nie sú len umeleckými dielami. Okrem umeleckej hodnoty nesú v sebe aj historický odkaz. Často boli stavané ako znak vďaky za ukončenie moru alebo inej epidémie. Z tejto zaujímavej série, vám predstavujeme ďalšiu v poradí, tentokrát s motívom morového stĺpu v Trenčíne. Medaila je zaujímavá nielen motívom, ale tiež svojím oválnym tvarom. Morový stĺp Najsvätejšej Trojice v Trenčíne dal postaviť v roku 1712 gróf Mikuláš Ilešházi. Stĺp pravdepodobne pochádza z dielne viedenských kamenárskych majstrov, ktorí v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcií jezuitského kostola (dnes piaristického), ktorý v roku 1708 zničil požiar. Mesto Trenčín dalo zrekonštruovať túto pamiatku ako súčasť komplexnej rekonštrukcie Mierového námestia.

Po štyroch medailách vám v nasledujúcich rokoch predstavíme v rámci tejto série ešte ďalšie 3 morové stĺpy: súsošie Najsvätejšej Trojice v Trnava, Immaculatu v Poprade a Mariánsky stĺp v Banskej Bystrici.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 100 g

priemer: 50x70 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: striebropatina

priemer: 50x70 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kremnické razby Františka Jozefa – 4-zlatník (4-forint/10-frank z roku 1880) *iný tvar hlavy

zlatá medaila

Štvrtá medaila zo série zlatých razieb Františka Jozefa.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 3,226 g

priemer: 19 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bitky v dejinách sveta – Bitka pri Waterloo (1815) – Napoleonske vojny

strieborná minca

Séria strieborných mincí zobrazujúca najznámejšie boje svetových dejín. V chronologickej postupnosti vám ponúkame 15 mincí s motívom výjavov z bitiek a bojových stretov svetových dejín. Ako jedenástu bitku vám predstavujeme bitku pri Waterloo. Bola to bitka medzi francúzskymi a spojenými britsko-holandsko-nemeckými vojskami, ktorá sa odohrala 18. júna 1815 pri Waterloo v dnešnom Belgicku- Porážka Francúzov viedla k definitívnemu odstúpeniu Napoleona a zániku prvého francúzskeho cisárstva.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer: 40 mm

počet kusov: 250 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

August

Vínne cesty na Slovensku - Stredoslovenská vínna cesta – Modrý Kameň

zlatá medaila

Séria pozostávajúca z 24 medailí, na ktorých postupne zobrazujeme motívy 24 slovenských obcí z trasy šiestich vínnych ciest Slovenska: Malokarpatská vínna cesta, Nitrianska vínna cesta, Juhoslovenská vínna cesta, Stredoslovenská vínna cesta, Tokajská vínna cesta a Východoslovenská vínna cesta.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 0,49 g

priemer: 11 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Slovenské národné povstanie – 80. výročie

pamätná medaila

V roku 2024 si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania, ktoré sa právom radí k najdôležitejším historickým miľníkom našich dejín. Slovenské národné povstanie bolo vyvrcholením protifašistického odboja, kde sa dokázali spojiť všetky odbojové skupiny, či už na domácej ale aj zahraničnej proveniencie.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 7,7 g

priemer: 23 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: pozlátená proof like

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

September

Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach – 100. výročie založenia

zberateľská karta

Zberateľská karta tzv. coincard s pamätnou dvojeurovou mincou.

 

Vyhotovenie:

materiál: bimetal

povrchová úprava: lesklé

počet kusov: 5000 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ľudová kultúra – záverečná medaila série

strieborná medaila

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované, farbené

hmotnosť: 140 g

priemer: 60 mm

počet kusov: 150 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nezrealizované motívy slovenských zberateľských mincí – 10€ - SNP – 80. výročie

súbor strieborných medailí

Súbor obsahuje dve medaily s motívmi nezrealizovaných návrhov zo súťaže na rovnomennú zberateľskú mincu. Obe medaily budú umiestnené v drevenej kazete.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Október

Kalendár 2025 – Diela svetových majstrov

kalendár

Kalendár na rok 2025 z cyklu – Diela svetových majstrov, plaketa s reprodukciou diel známych umelcov a kalendáriom 2025 na zadnej strane.

 

Vyhotovenie:

materiál: mosadz

povrchová úprava: bronzpatina

priemer: 63x82 mm

počet kusov: bez limitu

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: striebropatina

priemer: 63x82 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vínne cesty na Slovensku - Stredoslovenská vínna cesta – Fiľakovo

zlatá medaila

Séria pozostávajúca z 24 medailí, na ktorých postupne zobrazujeme motívy 24 slovenských obcí z trasy šiestich vínnych ciest Slovenska: Malokarpatská vínna cesta, Nitrianska vínna cesta, Juhoslovenská vínna cesta, Stredoslovenská vínna cesta, Tokajská vínna cesta a Východoslovenská vínna cesta.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 0,49 g

priemer: 11 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bitky v dejinách sveta – Bitka pri Little Bighorn (1876) – Prisťahovalci vs. Indiáni

strieborná minca

Séria strieborných mincí zobrazujúca najznámejšie boje svetových dejín. V chronologickej postupnosti vám ponúkame 15 mincí s motívom výjavov z bitiek a bojových stretov svetových dejín. Ako dvanástu bitku vám predstavujeme bitku pri Little Bighorn. Roku 1876 dosiahli Indiáni svoje najväčšie víťazstvo nad americkou armádou v bitke pri Little Bighorn. Najväčšie a zároveň posledné víťazstvo pôvodných obyvateľov Ameriky nad ozbrojenými silami Spojených štátov amerických sa dodnes vyníma vo svetových dejinách.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer: 40 mm

počet kusov: 250 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

November

Vianočná medaila 2024 – Madona z Lomničky

pamätná medaila

Známa zberateľská séria tematicky venovaná najkrajším sviatkom v roku. Na medaile je zobrazena Madona z Lomničky (Spiš, okolo r. 1420).

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 3,5 g

priemer: 20 mm

počet kusov: 100 kusov limitovaná emisia

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 20 g

priemer: 34 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná emisia

 

materiál: mosadz

povrchová úprava: pozlátená proof like

priemer: 34 mm

počet kusov: bez limitu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svetoví moreplavci a objavitelia – Vasco de Gama

investičná minca

Nová série investičných mincí venovaná svetovým objaviteľom a moreplavcom. V tejto sérií vám predstavíme 8 svetoznámych objaviteľov a moreplavcov, ktorých objavy zmenili mapu sveta. Prvá investičná minca je venovaná portugalskému moreplavcovi Vascovi de Gamovi, ktorý objavil námornú cestu do Indie z Európy okolo Mysu dobrej nádeje a v Indií založil kolóniu Portugalského kráľovstva. V roku 2024 si pripomíname aj jeho 500. výročie úmrtia.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 3,11 g (1/10 Oz)

priemer: 23 mm

počet kusov: 400 kusov

 

materiál: AU 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer:  34 mm

počet kusov: 400 kusov

 

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: proof

hmotnosť: 31,1 g (1 Oz)

priemer: 40 mm

počet kusov: 400 kusov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

December

Kremnické razby Františka Jozefa – 4-zlatík (4-forint/10-frank z roku 1890) *so znakom Fiume

zlatá medaila

Piata medaila zo série zlatých razieb Františka Jozefa.

 

Vyhotovenie:

materiál: AU 900/1000

povrchová úprava: lesklé

hmotnosť: 3,226 g

priemer: 19 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nezrealizované motívy slovenských zberateľských mincí – 100€ - Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - Modrotlač

súbor strieborných medailí

Súbor obsahuje dve medaily s motívmi nezrealizovaných návrhov zo súťaže na rovnomennú zberateľskú mincu. Obe medaily budú umiestnené v drevenej kazete.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 999/1000

povrchová úprava: pozlátená, proof

hmotnosť: 6 g

priemer: 26 mm

počet kusov: 200 kusov limitovaná a číslovaná emisia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Repliky zlatiek Františka Jozefa I. - 2x ¼ gulden (1858, 1859)

súbor strieborných medailí

Súbor dvoch replík guldenov (zlatiek) z r. 1858 a r. 1859. Pokračovanie v razbách replík mincí uhorských panovníkov.

 

Vyhotovenie:

materiál: AG 900/1000

povrchová úprava: patinované

hmotnosť: 5,34 g

priemer: 23 mm

počet kusov: 300 kusov limitovaná a číslovaná emisia

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.