2€ mince nevykupujeme!

Emisný plán NBS - Emisie mincí NBS 2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Ján Chryzostom Korec - 100. výročie narodenia
22.01.2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Jozef Kroner - 100. výročie narodenia
18.03.2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Podanie Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom - 80. výročie
17.04.2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Jozef Dekrét - Matejovie - 250. výročie narodenia
máj 2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Fráter Cyprián z Červeného Kláštora - 300. výročie narodenia
jún 2024

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý
júl 2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur SNP - 80. výročie
august 2024

Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach - 100. výročie založenia
september 2024

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny
október 2024

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur Janko Jesenský - 150. výročie narodenia
november 2024

 

Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur Nehmotné kultúrne dedičstvo SR - MODROTLAČ
december 2024

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.