Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2025

Por. č. Pamätná/zberateľská eurominca – námet Predpokladaný
termín emisie
1 Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR – Majstrovstvá Európy v hokeji – 100. výročie
január
2025
2 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Prvý medzinárodný športový turnaj na území SR – Majstrovstvá Európy v hokeji – 100. výročie
január
2025
3 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Benediktínske opátstvo v Hronskom Beňadiku – 950. výročie založenia
marec
2025
4 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – orol kráľovský máj
2025
5 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Pamiatková rezervácia Kežmarok
jún
2025
6 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy
september
2025
7 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlavátka podunajská september
2025
8 Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Zavedenie zlatej mince – dukátu v Uhorsku – 700. výročie
november
2025