Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2024

Por. č. Pamätná/zberateľská eurominca – námet Predpokladaný
termín emisie
1 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Ján Chryzostom Korec – 100. výročie narodenia
január
2024
2 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Jozef Króner – 100. výročie narodenia
marec
2024
3 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Podanie Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom – 80. výročie
apríl
2024
4 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Jozef Dekrét – Matejovie – 250. výročie narodenia
máj
2024
5 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia
jún
2024
6 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý júl
2024
7 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
SNP – 80. výročie
august
2024
8 Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Medzinárodný maratónsky beh v Košiciach – 100. výročie založenia
september
2024
9 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – hlucháň hôrny október
2024
10 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Janko Jesenský – 150. výročie narodenia
november
2024
11 Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Nehmotné kultúrne dedičstvo SR – MODROTLAČ
december
2024

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.