Obehové euromince nevykupujeme!

Emisný plán pamätných a zberateľských euromincí na rok 2023

Por. č. Pamätná/zberateľská eurominca – námet Predpokladaný
termín emisie
1 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Krista Bendová – 100. výročie narodenia
január
2023
2 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Viktor Kubal – 100. výročie narodenia
marec
2023
3 Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Prvá transfúzia krvi na Slovensku – 100. výročie
marec
2023
4 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Spustenie parnej prevádzky na železničnej trati Bratislava – Trnava – 150. výročie
apríl
2023
5 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur
Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu – 100. výročie
máj
2023
6 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – medveď hnedý jún
2023
7 Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 20 eur
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
september
2023
8 Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – bocian čierny september
2023
9 Pamätná eurominca v nominálnej hodnote 2 eurá
Začiatok pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase
Viedeň – Bratislava – 200. výročie
október
2023
10 Zlatá zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 100 eur
Vznik Samovej ríše – 1400. výročie

november
2023

 

 

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.