2€ mince nevykupujeme!

Historický graf ceny striebra

Historický graf ceny striebra

 Po zlate je striebro najstarším známym drahým kovom a nazýva sa aj mladším súrodencom zlata.

 

 

V začiatkoch využívania kovov stálo striebro v tieni zlata a medi. Veľmi rýchlo si však vydobylo svoje miesto – predovšetkým ako mincový kov. Z tohto hľadiska bolo striebro omnoho rozšírenejším, pretože predstavovalo skutočné peniaze obyčajných ľudí, pričom zlato bolo skôr peniazmi bohatých. No nevyužívalo sa len ako platidlo. 

Už starí Gréci a Rimania mali skúsenosti s pozitívnymi účinkami striebra, ktoré vkladali do vodojemov a studní, aby tak zabránili infekciám. Strieborné príbory, poháre a misy bránili rastu baktérií v potravinách. Na lodiach prevážali vodu v strieborných nádobách a do obuvi proti zápachu vkladali strieborné mince.

Striebro je hneď po rope druhá najužitočnejšia komodita v histórii. Má najvyššiu elektrickú a tepelnú vodivosť a vďaka týmto vlastnostiam sa využíva takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Dôsledkom toho dochádza k zrýchľovaniu spotreby striebra, zatiaľ čo ťažba už dlhšiu dobu stagnuje. Širšie využitie v priemysle dáva striebru väčší investičný potenciál ako zlatu.

Obsah striebra voči ďalším kovom v zliatine určuje rýdzosť striebra, ktorá sa väčšinou udáva v tisícinách (1/1000). 

Čisté striebro má rýdzosť 1000/1000. V šperkárstve sa používa striebro s rýdzosťou 925/1000, teda zliatina s 92,5 % obsahom striebra.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.