2€ mince nevykupujeme!

Perforované a neperforované bankovky

Perforované bankovky dávala banka svojim vysokopostaveným úradníkom pri rôznych jubilejných príležitostiach. Na bankovke je perforovaný text "SPECIMEN". Tento text umiestnený na platidle môže mať rôzne obmeny.

Neperforovaná bankovka je veľmi vzácna a na trhu sa vyskytuje iba zriedkavo.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.