Perforované a neperforované bankovky

Perforované bankovky dávala banka svojim vysokopostaveným úradníkom pri rôznych jubilejných príležitostiach. Na bankovke je perforovaný text "SPECIMEN". Tento text umiestnený na platidle môže mať rôzne obmeny.

Neperforovaná bankovka je veľmi vzácna a na trhu sa vyskytuje iba zriedkavo.