Starostlivosť o mince

Aby vami zakúpené mince zostali krásne a zachovali si svoju hodnotu a kvalitu, potrebujú vašu odbornú starostlivosť. Ponúkame niekoľko rád, ako by ste sa mali o ne starať:

MANIPULÁCIA
Nami predávané investičné a pamätné zberateľské mince sú uložené v etuách a ďalej v špeciálnych plastových kapsuliach, ktoré ich chránia a bránia ich mechanickému poškodeniu. Tieto plastové kapsule ďalej zabraňujú prístupu vzduchu aj vlhkosti (z dôvodu možnej oxidácie povrchu) a v neposlednom rade chránia mince pred znečistením (prachom, dotykom alebo inou nežiaducou látkou). Nikdy neotvárajte plastové kapsule a investičné či pamätné mince z nich nevyberajte! Zabránite tak znehodnoteniu vašich vzácnych mincí.

SKLADOVANIE
Nesprávne skladovanie investičných a zberateľských pamätných mincí môže spôsobiť sfarbenie povrchu mince alebo oxidáciu. Na dlhodobé skladovanie mincí je vhodný priestor so stálou teplotou a nízkou vlhkosťou, ktorý je chránený pred dlhodobým intenzívnym pôsobením slnečných lúčov alebo iným zdrojom UV žiarenia. Nebezpečné je aj nadmerné pôsobenie chemických látok (acetón, chlór, síra…), ktoré sa môžu uvoľňovať z nábytku, textilu, farieb a lakov.

ČISTENIE
Nikdy sa nepúšťajte do chemického či mechanického čistenia investičných ani zberateľských pamätných mincí! Keď mincu nevyberiete z kapsule a nevystavíte ju vplyvu okolitého prostredia, nemáte dôvod ju čistiť. V prípade nehody, alebo akéhokoľvek náhodného znečistenia, využite služby odborníkov.

 

Porušením vyššie uvedených pravidiel dôjde k vystaveniu mincí vonkajším vplyvom a následne nebude možné uznať prípadnú reklamáciu.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.