2€ mince nevykupujeme!

Prečo majú staroveké Čínske mince štvorcový otvor v strede?

Staré mince sa odlievali do foriem, nerazili sa raznicami ako západné mince, takže pri vyberaní z formy by mali hrubé hrany.

Takto ich bolo možné navliecť na dlhý štvorcový kus bambusu a okraje vyhladiť.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.