Strieborná zberateľská eurominca 2023 v nominálnej hodnote 10 eur Prvá parná lokomotíva medzi Bratislavou a Trnavou – 150. výročie

Strieborná zberateľská eurominca PROOF v nominálnej hodnote 10 eur Prvá parná lokomotíva medzi Bratislavou a Trnavou – 150. výročie

Dátum emisie: 
apríl 2023

Materiál: Ag 900, Cu 100
Nominál: 10.00€

 

Slovenská strieborná eurominca bola vyrazená v kvalite proof pri príležitosti 150. výročia spustenia parnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Trnava.

Prvou železničnou traťou s konským záprahom prevádzkovanou na území dnešného Slovenska a celého vtedajšieho Uhorska bola trať Bratislava – Trnava – Sereď, ktorej prvý úsek bol sprevádzkovaný v roku 1840. O pohon sa síce staral zvierací záprah, ale už pri stavbe sa počítalo s budúcim nasadením parných lokomotív. Nevyhnutná modernizácia spočívala len v rozšírení násypov a zárezov a v prestavbe niekoľkých budov a mostov. K spusteniu parnej prevádzky došlo 1. mája 1873. Železnica sa následne stala súčasťou hlavnej trate z Bratislavy do Žiliny. Úlohou takzvanej Považskej železnice bolo zabezpečiť spojenie Uhorska s jeho severnou hranicou a dodnes ide o významný železničný koridor, ktorý umožňuje efektívne spojenie západnej a východnej časti Slovenska.

Reverzná strana mince, ktorá je dielom akademického sochára Zbyňka Fojtů, je oslavou dobovej techniky – predstavuje parnú lokomotívu doplnenú o detail kolesa. Texty na reverze uvádzajú 1873, PARNÁ PREVÁDZKA, BRATISLAVA – TRNAVA. Averzná strana potom nesie mapu trasy medzi Bratislavou a Trnavou doplnenú o mestské znaky a významné železničné stavby. Kompozíciu averzu dotvára opis SLOVENSKO, štátny znak, nominálna hodnota 10 EURO a rok emisie 2023.

Mincu vyrazila Mincovňa Kremnica a vydala Národná banka Slovenska.

 

Emitent Národná banka Slovenska
Nominálna hodnota 10 EUR
Číslovaná emisia Nie
Certifikát Áno
Materiál Striebro
Rýdzosť 900 / 1000
Hmotnosť 18 g
Priemer 34 mm
 
 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.