Zberateľské karty coincard s 2€ pamätnou mincou

2-eurové pamätné mince sú 2-eurové obehové mince, ktorými je možné platiť vo všetkých krajinách eurozóny. Líšia sa len pamätným motívom na národnej strane.

Pamätné mince sú vyhľadávanými zberateľskými predmetmi a sú dostupné v nominálnej hodnote v celých rolkách po 25 kusoch v kvalite UNC, v zberateľskej verzii proof v ETUi s certifikátom a ako zberateľská karta tzv. ''coincard'' s pamätnou dvojeurovou mincou v kvalite BU.

Rozdelenie podľa prevedenia

Klasifikovanie mincí na základe prevedenia pre zberateľov je náročné, pretože každá mincovňa má svoje vlastné spôsoby. Jednotlivé prevedenia nemusia vždy obsahovať mince istej kvality. Napríklad v boxe bývajú zvyčajne PROOF, ale niektoré obsahujú BU. Najčastejšie sú to tieto prevedenia:

  • Sada v karte - mince sú zatavené vo fólii vložené v tematických papierových obaloch. Sady môžu obsahovať všetky obehové mince (1c-2€), pamätné 2€ mince alebo pamätné mince s inou nominálnou hodnotou.
  • Karta/coincard - najčastejšie jedna 2€ minca zatavená vo fólii a vložená v papierovom obale. Karta môže obsahovať rôzne iné nominálne mince a aj viac mincí. Veľkosti sú rôzne, ale najčastejšie rozmeru platobnej karty.
  • Numisbrief/filatelisticko-numizmatická busta - zvyčajne samostatná minca s rôznym nominálom zatavená vo fólii a vložená v papierovom obale s pamätnou známkou súvisiacou s danou témou. Rozmer je najčastejšie veľkosti poštovej pohľadnice.
  • Blister/Folder - mince sú zatavené vo fólii vložené v tematických papierových obaloch. Veľkosti, prevedenia a počet strán sú rôzne.
  • Box - najkvalitnejšie mince sú najčastejšie uložené v plastových kapsuliach zvyčajne v drevených boxoch rôznych tvarov. Môže obsahovať rôzne mince s rôznou nominálnou hodnotou.

 

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.